görsel Halide Edip Adıvar’ın Hayatı

Bu yazıyı aşağıda yer alan Halide Edip Adıvar belgeselini paylaşmak için hazırladım. Usta yazarın hayatıyla ilgili yaptığım okumalardan kısa bir paragraf ve yazarın bibliyografyasını da yazıya ekledim. Keyifli okumalar…

Halide Edip Adıvar’ın hayatını anlatan belgesel:

Halide Edip Adıvar’ın Hayatı

Halide Edip Adıvar, 1884 yılında İstanbul’da Beşiktaş’ta doğar. Babası, Mehmet Edip Bey, annesi Fatma Berifem Hanım’dır. Annesini küçük yaşta veremden kaybeder. İlköğrenimini evde özel dersler alarak tamamlar. 1901’de Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nden mezun olur. Mezun olduğu yıl, kolejin matematik öğretmeni Salih Zeki Bey ile evlenir. 1903 yılında ilk oğlu Ayetullah, bundan on altı ay sonra ise ikinci oğlu Hasan Hikmetullah Togo dünyaya gelir. İstanbul işgale uğrayınca, eşiyle birlikte 1920 yılında Anadolu’ya geçer. Kurtuluş Savaşı’na katılır. Cumhuriyetin ilanından sonra, Halk Partisi’yle ihtilafa düştüğünden, eşiyle Avrupa’ya göç eder. 1939 yılında Atatürk’ün ölümünden sonra, yurda döner. 1940-50 ve 1954-64 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde derslere girer. 1950-54 döneminde Demokrat Parti listesinden İzmir Milletvekili seçilir. Halide Edip Adıvar, 1908-19 arasında Tanin gazetesi ile Musavver Muhit, Şehbal, Resimli Kitap, Büyük Mecmua ve Resimli Roman dergilerinde Halide Salih imzasıyla yazılar, romanlar, hikayeler yazar. Sonra asıl adıyla çeşitli gazete ve dergilerde görünür. 1942’de Sinekli Bakkal ile CHP Roman Mükafatı’nı kazanır. 9 Ocak 1964 tarihinde ise Cerrahpaşa Hastanesi’nde hayata veda eder.

Halide Edip Adıvar; yazar, gazeteci, siyasetçi, akademisyen, öğretmen ve rütbeli bir askerdir. Meşrutiyet ve cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en çok eser veren yazarlarındandır. Gerçekçi-roman geleneğinin öncülerinden kabul edilen yazarın adının “Edip” olması da yazarlığından, edebiyat eserleri vermesinden ötürüdür. Eserlerinde kadının eğitilmesine ve toplum içindeki konumuna özellikle yer veren Halide Edip, yazılarında kadın hakları savunuculuğunu elden bırakmaz.

Halide Edip Adıvar’ın Tüm Eserleri:

Roman: Seviye Talip (1909), Heyula (1909), Raik’in Annesi (1910), Handan (1912), Yeni Turan (1912), Son Eseri (1912), Mev’ud Hüküm (1918), Ateşten Gömlek (1922), Kalp Ağrısı (1924), Vurun Kahpeye (1926), Zeyno’nun Oğlu (1928), Sinekli Bakkal (1936), Yolpalas Cinayeti (1937), Tatarcık (1939), Sonsuz Panayır (1946), Döner Ayna (1954), Akile Hanım Sokağı (1958), Kerim Ustanın Oğlu (1958), Sevda Sokağı Komedyası (1959), Çaresaz (1961), Hayat Parçaları (1963).

Hikaye: Harap Mabetler (1911), Dağa Çıkan Kurt (1922).

Oyun: Kenan Çobanları (1916), Maske ve Ruh (1945).

Deneme/İnceleme/Eleştiri: Talim ve Terbiye (1911), Türkiye Batı’ya Bakıyor (İngilizce, 1930), Türkiye’de Doğu-Batı Çatışması (İngilizce, 1935), Hindistan’ın İçinde (1937), İngiliz Edebiyatı Tarihi (3 cilt, 1940-1949), Edebiyatta Tercümenin Rolü (1944), Türkiye’de Şark-Garp ve Amerikan Tesisleri (1955), Abdulhak Adıvar (1956).

Günce/Anı/Gezi: Türk’ün Ateşle İmtihanı (1962), Mor Salkımlı Ev (1963).

Fıkra/Makale/Anlatı: İzmir’den Bursa’ya (Yakup Kadri, Falih Rıfkı ve Mehmet Asım Us ile birlikte, 1922).

Bir Cevap Yazın