görsel Spiritüel Konulara İlgi Duyanlar İçin Kitap Önerileri

İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler – Lucien Levy-Bruhl

Bu kitapta; özgün bir mistik deneyimden söz edilmesinin mümkün olup olmadığı, ölülerle kurulan bağlantı, mistik deneyimler, Medicine-men ve Şamanlar, şans ve sihir/büyü, şans/talihin görünmez güçlerin eylemi olup olmadığı, kötü talihi engellemeye yönelik büyü teknikleri, talihi kendi yanına çekme araçları, rastlantı/talih oyunlarının mistik anlamı, olağandışı talihsizliğe yol açan büyüler, olağandışının hayvanlar ve küçük çocuklar üzerindeki etkisi, başka türlü bir gerçekliğin varlığı, düşler ve zihinsel-görüntüler/hayaller, düşün mitle olan ilişkileri, düşler aracılığıyla kehanette bulunmak, mistik deneyimler ile inançlar arasındaki ilişkiler, görünmez dünyanın düşsellik ve gerçeklik boyutu, ölülerin varlığı, simgelerin doğaları ve işlevleri, mezarların üstünde ve yanındaki taşlar, nitelik transferi, toprakla ilgili büyülere ait örnekler, gerçekleşmesi arzulanan bir olayın önce düşünce düzeyinde biçimlendirilmesi konuları anlatılmaktadır.

Sufizm – Zamana ve Mekana Hükmedenler – Ali Toker

Sufizm felsefesinin açık ve anlaşılır bir dille anlatıldığı güzel bir kitap. Kitap aynı zamanda, Arapça klavye ile Kur’an’ın şifresini çözdüğünü zannedenlere, yerli ve yabancı şifrecilere, İsviçre Bern fizikçilerine, tüm mikro ve makro metafizik teorilere, Kabala’da kendi doğrusunu inceleyen kabalistlere, düşünce ile mutluluğa ve başarıya ulaşıldığına inanan kuantum ve Kant felsefecilerine de bir cevap niteliği taşımaktadır.

Ben – Red Hawk

“Karanlığı ölçemem ve ne olmadığını söylemenin dışında onu tanımlayamam: karanlık, ışığın yokluğudur. Aynı şekilde, korku da sevginin yokluğudur.” G. I. Gurdjieff’in öğretisi ve P. D. Ouspensky’nin “Dördüncü Yol”unu temel alan bu kılavuz, bir Çalışma kitabıdır. Hiçbir şey yapmamayı önerir: olan biteni bütünüyle kavramaya yetecek bir süre boyunca sessiz ve tarafsız bir tanığa dönüşmek…

Soruların Gücü – Marilee G. Adams

Her gün, hepimiz kendimize çeşitli sorular sorarız, “Ne giysem?” gibi bir sorudan “Yaşamımda neler yapmalıyım?” gibi bir soruya kadar. Adams, kendinize sorduğunuz soruların türünün özsaygınızı, ilişkilerinizi ve mesleğinizi nasıl derinden etkileyebildiğini gösteriyor. Marilee, düşünce, eylem ve sonuçları dönüştürmek için kullanımı kolay bir sistem olan Sorularla Düşünmeyi tanıtıyor. Yeni bakış açıları ve seçeneklerle, işinizi, ilişkilerinizi ve yaşamınızı değiştirecek güçlü, becerikli adımlar atabilirsiniz.

Kadın Bedeninin Spiritüel Gücü – Hilary Hart

Yaşamın spiritüel doğasının yenilenmesi konusunda, kadınların bedenlerinde ve içgüdülerinde saklı kalmış dokuz gizli gücü tanımlayan kitap; dünyanın en öngörülü spiritüel öğretmenlerinin rüyalarına ve deneyimlerine dayanarak yapılan röportajlardan oluşuyor. Ayrıca sadece kadınların yapabileceği spiritüel çalışmalara yer veriliyor.

İçimizdeki Şaman: Duyguların Simyası – Nil Gün

Nil Gün‘ün, derinlik psikolojisi anlayışıyla kaleme aldığı İçimizdeki Şaman‘a aynı zamanda bir felsefe kitabı da diyebiliriz. Nil Gün, kitapta insanı (bireyi) açıklayan psikolojiyle evreni (bütünü) açıklayan felsefeyi öylesine iç içe geçirmiş ki; siz bireyin iç dünyasında dolaştığınızı zannederken evrenin derinliklerinde dolaştığınız hissine kapılıyorsunuz. İçimizdeki Şaman: Duyguların Simyası bize, kendimizi ve başkalarını algılayışımızı derinden sorgulatıyor; neredeyse her satırda evrenin bir parçası olduğumuzu hatırlatıyor.

Türkiye’de 1958 Öncesi Alınan Ruhsal Tebliğler – Alparslan Salt

Bu kitap 1936 yılından 1958 yılına kadar uzanan deneysel neo-spiritüalizmin oluşum sürecinde, kurucusu olan Dr. Bedri Ruhselman‘ın operatörlüğü sayesinde, medyomlar aracılığıyla yapılan ruhsal irtibat celseleriyle yüksek ruh alemlerinden alınmış aydınlatıcı, değerli ruhsal tebliğleri içermektedir. Dört boyutlu alem” varlıklarından, Ruhsal Planlar’dan alınan tebliğlerin bulunduğu bu kitabın içerdiği bilgiler, tavsiye ve öğütler günümüzde ruhsal bir arayış içindeki insanların ihtiyacına en iyi, en doğru cevap verecek bir rehber ışık niteliğindedir.

Gökyüzüne Merdiven – Zecharia Sitchin

İnsanoğlu varolduğu günden beri, kendisinden daha güçlü ve yaratıcı tanrılara ulaşmanın yollarını aramıştır. Sitchin, “Dünya Tarihçesi” dizisinin bu ikinci kitabında, o efsanevi “Tanrılar Diyarı”nın yerini belirtmekte ve gerçek yapılma nedenleri, bilinmeyen tarihin derinliklerinde kaybolmuş olan Büyük Piramitler, Sfenks ve diğer gizemli anıtlar hakkında çok şaşırtıcı yeni bilgileri gün ışığına çıkartmaktadır.

Rüyaların Dili – Edgar Cayce

Rüyaların anlam ve işlevi, aslında ne kadar önemli olduğu, gerçek rüya yorumunun nasıl yapılması gerektiği, rüyalar ile bedenin ihtiyaçları, bilinçaltının boşalması, geleceği gösterme, alınan ilaçlar ve içki arasındaki ilişkiyi, karabasanların nedenleri, bilinçaltı, bilinçaltının rüya ile bağlantısı, konularına ışık tutan ilginç bir kitap.

Biri, Hiçbiri, Binlercesi – Luigi Pirandello

İnsanın varoluşu ve kimliği üzerine yazılmış nadir güzel eserlerden biri. Vitangelo Moscarda isimli bir adamın, karısının bir sözü üzerine tüm yaşamını acımasızca sorgulamasını ve kendini yeniden bulmak için kendini parçalara bölmeyi öğrenmesini anlatıyor. Ve şu soruyu soruyor: “İnsan bir midir, hiç midir yoksa binlerce midir?”

Keyifli okumalar 🙂

Bir Cevap Yazın